سه‌شنبه, 25 خرداد 1400
عنوان گروه خبري / حوزه اموال غیرمنقول . حوزه اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار .
  • ساعت : ۹:۱۸:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 
  • کد خبر : ۱۹۳۴۱۴
بخشنامه برای بند «د» تبصره 12 قانون بودجه
وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشنامه نحوه همکاری دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به لزوم تحقق منابع مندرج در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود.

جناب آقای دکتر دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه نحوه همکاری دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط به لزوم تحقق منابع مندرج در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه را به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. در این بخشنامه آمده است:

  «وزارتخانه/مؤسسه دولتی/ شرکت دولتی

  با عنایت به لزوم تحقق منابع مندرج در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه که جزء 2 آن، انتشار اوراق صکوک اجاره تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال به پشتوانه اموال غیرمنقول مازاد و جزء 3 آن، فروش تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه را مقرر و دستگاه‌های اجرایی را مکلف به همکاری با این وزارتخانه‌ نموده است و بنابر جزء 4 آن نیز سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل 50 درصد از مبالغ واریزی جزء 3 را بابت افزایش تخصیص اعتبارات، تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام (پیوست شماره 1) و استانی ابلاغ نمایند. ضمناً سازمان مذکور طی بخشنامه شماره 8232 مورخ 17/1/1399 نیز مقرر نموده که از محل منابع واریزی مطالبات پاداش بازنشستگان نیز لحاظ خواهد شد، بنابراین مقتضی است دستور فرمایید:
1- فهرست مشخصات کلیه اموال منقول و غیر منقول مازاد در اختیار را (به استثناء انفال و موارد مشمول اصل 83
قانون اساسی) با پیشنهاد مشخص (فروش یا انتشار صکوک اجاره) به همراه تصویر سند مالکیت تا پایان خرداد ماه سال‌جاری، توسط سازمان‌های متمرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) این وزارت و سایر دستگاه‌ها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها اعلام نمایند.
2- پس از صدور مجوز فروش توسط این وزارت، نسبت به همکاری در انجام عملیات اجرایی از جمله نشر آگهی، اخذ نظریه کارشناس رسمی و کلیه فرآیندهای قانونی برگزاری مزایده اقدام نمایند، شایان ذکر است هزینه مربوطه توسط این وزارت به ترتیب مقتضی و در چارچوب تخصیص ابلاغی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت خواهد شد.

3- اموال غیرمنقول دولتی در اختیار دستگاه‌های مشمول که بلااستفاده مانده و مورد بهره‌برداری دستگاه اجرایی نمی‌باشد، در صورت عدم اعلام دستگاه و همچنین اموال غیرمنقول که در سامانه سادا ثبت نشده باشد و توسط این وزارت یا واحدهای تابعه استانی رأساً شناسایی شود،بنابر بند (2) ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال‌جاری مازاد تلقی و نسبت به فروش آن اقدام و منابع مربوط به درآمد عمومی دولت واریز خواهد شد.»

 

امتیاز :  ۳.۲۲ |  مجموع :  ۱۸

برچسب ها

    6.0.5.0
    V6.0.5.0