اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1396/2/26 سه‌شنبه

برنامه اقدامات عملیاتی پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت در سال 1396

جداول برنامه اقدامات عملیاتی «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 1396 متضمن زمانبندی پیش‌بینی شده برای هر اقدام تا استقرار کامل پروژه ارائه گردید.

جداول برنامه اقدامات عملیاتی «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»  از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی در سال 1396  متضمن  زمانبندی پیش‌بینی شده برای هر اقدام تا استقرار کامل پروژه ارائه و در آن در خصوص تصویر کلان خروجی ملموس سال 1396 مربوط به مدیریت فناوری اطلاعات، حوزه راهکارهای مدیریتی- حقوقی، مدیریت تغییر و تحول و گردآوری اطلاعات و همچنین برنامه زمانبندی اجرای آنها گزارش لازم ارائه گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^