1398/4/15 شنبه

برگزاری دومین جلسه تبیین و آموزش امورات و ترتیبات اجرای پروژه فروش اموال مازاد و مولد‌سازی دارایی‌های دولت به صورت ویدئو کنفرانس.

دومین جلسه تبیین و آموزش امورات و ترتیبات اجرای پروژه فروش اموال مازاد و مولد‌سازی دارایی‌های دولت در تاریخ 11/4/1398 با حضور مدیرکل محترم دفتر‌استان‌ها، مدیرکل، معاونین و مسئولین اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به صورت ویدئو کنفرانس در سالن جهاد اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی برگزار گردید.

دراجرای مصوبات گردهمایی سراسری مدیران‌کل امور‌اقتصادی و دارایی استان‌ها برگزار شده در تاریخ 22/3/1398 مبنی بر برگزاری جلسات آموزشی فروش اموال مازاد و مولد سازی دارایی‌های دولت، دومین جلسه تبیین و آموزش نحوه و ترتیبات اجرای پروژه مذکور با حضور جناب آقای دکتر آقایی مدیرکل محترم دفتر اموراستان‌ها، سرکار خانم دادگر مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار، معاونین و مسئولین اداره کل اخیرالذکر در تاریخ 11/4/1398 به صورت ویدئو کنفرانس در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید.

در این جلسه که به صورت مستقیم و زنده در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 31 استان کشور دریافت می‌گردید ابتدا کلیات و اهمیت موضوع توسط جناب آقای دکتر آقایی و سرکار خانم دادگر برای معاونین محترم نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان‌ها، مسئولین ادارات اموال و اوراق بهادار استان‌ها و ذیحسابان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استانی بیان و سپس اهم موارد، ترتیبات، مقررات، وظایف و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قالب فایل powerpoint ارائه گردید.

در این جلسه با امعان نظر به منویات و تأکیدات جناب آقای دکتر روحانی رییس محترم جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اجرایی‌شدن این امر و نقش آن در تحقق منابع درآمدی بودجه سال جاری‌کل کشور، بر اهتمام و همکاری ویژه مدیران کل استانی تأکید و تقاضا شد اجرای موضوع با جدیت در دستور کار قرار گیرد. در پایان جلسه به سئوالات و موارد مطروحه توسط مسئولین استانی پاسخ داده شد. فایل مذکور در پورتال در دسترس می‌باشد.

عكس هاي مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^