اعضاي شوراي راهبري
1-جناب آقای دکتر اکرمی معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و رئیس شورا

2-جناب آقای دکتر لشکر بلوکی مشاور و نماینده ویژه وزیر

3-جناب آقای تقدیسیان قائم مقام معاون حقوقی رییس جمهور

4-جناب آقای دکتر باباجانی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

5-جناب اقای دکتر محمد قاسمی مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

6-جناب آقای محمد حسن بکائیان معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

7-جناب آقای دکتر رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران

8-جناب آقای علی محمد نوری رئیس امور عمومی و قضائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

9-جناب آقای دکتر سید مصطفی رضوی مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری
^