پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اخبار مهم

صفحه

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۱۹۵۹۳۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۴:۳۷:۵۰
در اردیبهشت ماه سال 1399 بیش از 247 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.
کد خبر : ۱۹۵۹۳۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۴:۳۵:۱۳
تعداد 123،000 سند مالکیت عادی و 4،000 سند مالکیت دولتی در خرداد ماه سال 1399 در سطح کشور توزیع شده است.
کد خبر : ۱۹۵۹۳۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ 
۱۴:۳۴:۲۳
درخرداد ماه سال 1399 تعداد 14،881،417 شماره انواع اوراق بهادار دولتی به ارزش 191،648،500،000 ریال در سطح کشور توزیع شده است.
کد خبر : ۱۹۵۴۱۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ 
۱۱:۴۰:۵۲
سرکار خانم دادگر مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار به همراه معاون ایشان ،جناب آقای رفیعیان، در جلسه ای که در پژوهشگاه فضایی ایران، روز پنج شنبه مورخ 1399/04/05، برگزار شد با جناب آقای دکتر ص ...
کد خبر : ۱۹۵۹۳۹  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
۱۴:۴۲:۲۳
در فروردین ماه سال 1399 بیش از 62 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.
صفحه1از13123456...13.بعدي.برو
دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 

پرکاربردها

there is no image , please add image to slider


گروه دورانV5.7.4.0