اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/6/9 دوشنبه

تهیه پیش نویس لایحه مدیریت دارایی های دولت

 براساس برنامه پیش بینی شده در نقشه راه و منشور پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت. کار گروه تدوین قوانین ومقررات و تنظیم لوایح پروژه از نیمه دوم مرداد ماه جلسات مربوط به تهیه پیش نویس لایحه مربوط به مدیریت دارائی های دولت و مولدسازی را براساس مطالعات کارگروههای سه‌گانه در سه ماهه نخست سالجاری برگزار می نماید در این جلسات جزئیات مربوط به لایحه مورد بررسی قرار می گیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^