اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/5/13 سه‌شنبه

جلسات کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» در سه ماهه اول سال 1394

در سه ماهه اول سال 1394، از سوی کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» جمعاً 15 جلسه برگزار و اعضاء کارگروه پس از بحث و بررسی پیرامون وظایف اداره کل برای انجام بهتر امور پیشنهاداتی ارائه نمودند.

در سه ماهه اول سال 1394، از سوی کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» جمعاً 15 جلسه برگزار و اعضاء کارگروه در خصوص مقررات مربوطه و وظایف اداره کل در حوزه خودرو، اوراق بهادار، اموال غیر منقول و منقول و سامانه های مورد استفاده در حوزه های فوق و برون سپاری بخشی از وظایف، مشکلات و چالش های موجود در واحدهای زیرمجموعه این اداره کل بحث و تبادل نظر نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^