اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت

1394/4/22 دوشنبه

مدیر پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت خبر داد:

شناسایی و نگهداری بیش از 250 هزار سند اموال دولتی از سوی وزارت اقتصاد

جناب آقای فریدون قربانپور مدیر کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی و نگهداری بیش از 250 هزار اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی توسط این اداره کل خبر داد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، مدیر پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت طی سخنانی در نخستین جلسه شورای راهبردی پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، با ذکر تاریخچه مختصری از اقدامات این اداره کل، اظهار داشت: ما در سال 1373صرفا با کمتر از هشت هزار بنچاق و اسناد مالکیت غیر شفاف کارمان را شروع کردیم که با پی گیری مجدانه همکاران و هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط مثل سازمان ثبت اسناد، اکنون بیش از 250 هزار اسناد مالکیت اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی را به صورت غیر متمرکز در مرکز و 31 استان کشور نگهداری می کنیم.
وی با تشریح محتوای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت، "دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی ها دولت"، "ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی های با استفاده از فنآوری های نوین"، "ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی های دولت"، "بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت" و "تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی های دولت" را از جمله ضرورت های انجام این پروژه عنوان کرد.
جناب آقای قربانپور همچنین در تشریح اهداف اجرای پروژه مدیریت و مولد سازی اموال و دارایی های دولت، "شفافیت میزان ارزش دارایی ها در تراز مالی دولت"، "تعیین تعداد و میزان ارزش دارایی های دولت"، "تجمیع آمار و اطلاعات کامل از نوع عرصه و اعیان"، "شناسایی دامنه اموال و دارایی های دولت"، "رها سازی دارایی های بلا استفاده"، "استاندارد سازی استفاده از اموال و دارایی های دولت متناسب با نیاز و شفاف سازی وضعیت دارایی دستگاه های ملی، منطقه ای و استانی به تفکیک" را از جمله این موارد بر شمرد.
"تاثیر منابع مالی پایدار از طریق مولد سازی دارایی"، "ایجاد انضباط مالی در تخصیص اعتبارات عمرانی و کاهش چشمگیر هزینه های دولت"، "فراهم سازی امکان ترهین و توثیق اموال و دارایی های دولت برای تامین منابع مالی" و "اصلاح ساختار متناسب با اختیارات قانونی برای مدیریت دارایی ها" از جمله دیگر مواردی بود که ایشان به عنوان بخش دیگری از اهداف این پروژه عنوان کرد.
وی "اعطای اختیار تصمیم گیری به اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار" یا وزارتخانه ، را به عنوان یکی دیگر از اهداف این طرح مورد اشاره قرار داد و گفت: بعد از طی این فرآیندها است که بحث اختیارات با پاسخگویی متناسب می شود و ما می توانیم به عنوان جمعدارِ اموال دولت بگوییم چه میزان اموال در اختیار کدام دستگاه اجرایی است و چه استفاده ای از آن می شود.
آقای قربانپور گفت: در این فضا است که دستگاه های اجرایی دارنده اموال مازاد، و حتی دستگاه های فاقد اموال مازاد باید در خصوص اموال در اختیار، نسبت به بازده آن تحت عناوین مختلف آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، گزارش دهی کنند تا دولت بتواند واقعا بر اساس آورده هایی که از سال های 1342 به قبل، از پول ملت، سرمایه گذاری کرده، استفاده لازم را ببرد.
سپس ایشان به تشریح عملکرد و اقدامات صورت گرفته طی سه ماهه اول سالجاری پرداختند و ساختار پروژه و گاههای اجرایی آن را بیان کردند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^