اخبار

1398/4/4 سه‌شنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در اردیبهشت ماه سال 1398 بیش از 202 میلیارد ریال انواع سفته، برات، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در اردیبهشت ماه سال 1398 مبلغ 202.982.273.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

192.584.703.500ریال سفته

252.000.000 ریال برات

7.053.882.500  ریال انواع بارنامه

3.091.687.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^