اخبار

1398/2/29 يكشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در اسفند ماه سال 1397 بیش از 185 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در اسفند ماه سال 1397 مبلغ 185.761.342.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

172.291.635.000ریال سفته

8.913.145.000  ریال انواع بارنامه

4.556.562.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^