اخبار

1397/12/15 چهارشنبه

توزیع سند مالکیت تک برگی

تعداد 320.000سند مالکیت تک برگی در بهمن ماه سال 1397 در سطح کشور توزیع شده است.

در راستای طرح اصلاح و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی به منظور شفافسازی و استاندارد نمودن اطلاعات املاک، زمینهسازی برای مکانیزاسیون عملیات ثبتی و ارتقاء ضریب امنیتی و جلوگیری از جعل اسناد؛ در بهمن ماه سال 1397 بر اساس سهمیهبندی صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد 320.000 سند مالکیت تک برگی از طریق معاونت‎های نظارت مالي و رؤسای خزانه معین استانها در اختیار ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور قرار گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^