اخبار

1397/12/15 چهارشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در دی ماه سال 1397 بیش از 166 میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در دی ماه سال 1397 مبلغ 166.254.970.000 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

157.196.645.000ریال سفته

6.006.647.500  ریال انواع بارنامه

3.051.677.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^