اخبار

1397/10/11 سه‌شنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در آبان ماه سال 1397 بیش از 130میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در آبان ماه سال 1397 مبلغ 130.303.721.500 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

 121.161.371.500ریال سفته

6.160.415.000  ریال انواع بارنامه

2.981.935.000 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^