اخبار

1397/10/3 دوشنبه

پاسخ به سوالات ویدئو کنفرانس مورخ 30/8/1397

پاسخ به سوالات مطرح شده در ویدئو کنفرانس مورخ 30/8/1397

با توجه به جلسه ویدئو کنفرانس مورخ 30/8/1397 و سوالات مطرح شده توسط معاونت‎های نظارت مالی و خزانه معین استان‎ها پاسخ سوالات به صورت کامل در پرتال اداره کل بارگذاری شده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^