اخبار

1397/9/25 يكشنبه

کاهش سن فرسودگی خودروها بنا به حکم آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک

به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره95200/ت55074ﻫ مورخ 18/7/1397 هیأت محترم وزیران، جدول سن فرسودگی انواع خودروهای موضوع تصويب‌نامه شماره 92308/ت40587ك مورخ 7/6/1387 اصلاح و تقلیل یافت.

    به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون هوای پاک موضوع تصویب‌نامه شماره95200/ت55074ﻫ مورخ 18/7/1397 هیأت محترم وزیران، جدول سن فرسودگی انواع خودروها به شرح ذیل تعیین گردید:

اتوبوس برون شهری

کشنده، کامیون و کامیونت

وانت

اتوبوس درون‌شهری

مینی‌بوس، میدی‌باس درون و برون‌شهری

سواری دولتی

وسیله نقلیه

بنزینی، دوگانه‌سوز و دیزلی

پایه‌گازسوز

برقی

پایه گاز‌سوز

دیزلی

برقی

پایه گاز‌سوز

دیزلی

15

22

14

15

20

12

10

20

12

10

15

سن فرسودگی به سال

به عبارت دیگر، بر اساس خودروهای موجود در بانک اطلاعات جامع خودروهای دولتی، سن فرسودگی خودروهای دولتی با کاربری مینی‌بوس دیزلی از 15 سال به 10 سال - وانت بنزینی، دوگانه‌سوز و دیزلی از 15 سال به 14 سال - کامیون و کامیونت از 25 سال به 22 سال تقلیل یافته است.

در ضمن به موجب ماده 3 آیین‌نامه، سن مجاز تردد خودروهای وانت، کشنده، کامیون و کامیونت در محدوده شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، اراک، کرج و اهواز به میزان دو سال کمتر از سن فرسودگی مندرج در جدول فوق تعیین گردیده است.

همچنین با توجه به بند الف ماده 4  آیین‌نامه، کلیه خودروهای دیزلی در صورت نصب پالایش‌گر(فیلتر) دوده استاندارد حداقل دوسال قبل از رسیدن به سن فرسودگی، دوسال به سن فرسودگی آنها اضافه  می‌شود.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^