اخبار

1397/9/11 يكشنبه

فروش انواع اوراق بهادار دولتی

در مهر ماه سال 1397 بیش از 148میلیارد ریال انواع سفته، بارنامه و صورت وضعیت مسافری به فروش رسیده است.

در مهر ماه سال 1397 مبلغ 148.442.210.000 ریال انواع اوراق بهادار دولتی شامل:

138.836.015.000ریال سفته

6.292.187.500ریال انواع بارنامه

3.314.007.500 ریال انواع صورت وضعیت مسافری

از طریق شعب بانک ملی ایران به عنوان عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی به فروش رفته و وجوه حاصله به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردیده است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^