1395/3/12 چهارشنبه

تشکیل اولین نشست کارگروه مشترک املاک دولتی ایران و ترکیه در آنکارا

به منظور پیشبرد اجرای پروژه کلیدی « مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» در چارچوب برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی به نفت در حوزه اقتصاد مقاومتی و در اجرای یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و وزارت دارایی جمهوری ترکیه که در جریان سفر ریاست محترم جمهوری در خرداد ماه سال 1393 به ترکیه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر دارایی کشور ترکیه در زمینه « مدیریت املاک دولتی» به امضاء رسیده و بموجب آن مقرر گردیده بود؛ کارگروه مشترکی بین وزارتخانه های مذکور تشکیل و در حوزه های مورد تفاهم همکاری لازم را بعمل آورند. وزارت امور اقتصادی ودارایی با تشریک مساعی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران و وزارت امور خارجه(سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا) و وزارت دارایی ترکیه اقدامات و هماهنگی لازم را برای برگزاری کارگروه مشترک معمول داشته و نهایتاً هفته اول خردادماه( 4 لغایت 7 خرداد 1395) به عنوان موعد سفر مورد موافقت قرار گرفت. نمایندگان اعزامی هیأت ایرانی به شرح ذیل با محوریت بهره برداری از فرصت مذکور برای تحقق اهداف پروژه های کلیدی «مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت» و «خزانه داری الکترونیکی» به ترکیه سفر نمودند:
1- فریدون قربانپور - مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادی و دارایی
2- مجتبی لشکربلوکی – مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- غلامعلی فروغی –نماینده معاونت حقوقی رئیس جمهور در کمیسیون مستندسازی اموال غیرمنقول دولت.
4- فرحدخت گودرزی – معاون اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار
5- حسن طیبی توکل - رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی اداره کل
6- وحید حبیبی – رئیس گروه نظارت و حسابرسی اداره کل
7- صادق شعبانی – مشاور معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور.
هیأت مذکور طی مأموریت انجام شده ( 6) نشست تخصصی فشرده با مدیران و مسوولان حوزه املاک دولتی، خزانه داری، تدوین بودجه و بخش های فناوری اطلاعات وزارت دارایی ترکیه محورهای ذیل را مورد بررسی قرار دادند:
الف) سیاستهای کلی مدیریت املاک دولتی ترکیه شامل تشکیلات سازمانی وزارت دارایی و اداره کل املاک ملی و وظایف آنها و دفاتر وابسته.
ب) اصول و سیاستهای خزانه داری در ترکیه بلحاظ ساختاری و چگونگی انجام وظایف و استفاده از فناوری اطلاعات در سیستم خزانه داری کل.
ج) شیوه های مدیریت اموال غیرمنقول دولتی در ترکیه.
د) چگونگی ثبت و نظارت بر اموال غیرمنقول دولتی و همچنین استانداردهای فضاهای اداری
هـ) نقش فناوری اطلاعات و سیستم های نظارتی در مدیریت املاک دولتی با محوریت پروژه اتوماسیون املاک دولتی (MEOP) و سیستم اطلاعاتی جغرافیایی(GIS)
و) چگونگی و مراحل تدوین بودجه در کشور ترکیه.
جزئیات و دستاوردهای سفر در قالب گزارش مدون متعاقباً در پورتال قرار خواهد گرفت. شایان ذکر خبر برگزاری این نشست مهم از طریق خبرگزاری ایرنا- ایسنا- ایلنا – میزان و سایت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا منعکس گردیده است .
به پیوست گزارش تصویری این نشست ایفاد می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^