1394/11/27 سه‌شنبه

برگزاری همایش با عنوان مستند سازی اموال غیر منقول دولتی در استان مازندران

باهدف ارتقای سطح دانش مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به اموال دولتی و در راستای مدیریت تغییر و تحول به منظور ایجاد زمینه های لازم برای اجرای پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت ،تبیین شیوه مستند سازی ،اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی(سادا)همچنین اجرای حسابداری تعهدی در بخش اموال دولتی ،همایشی با عنوان مستند سازی اموال غیر منقول دولتی در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در روز شنبه مورخ 24 بهمن 1394 با حضور مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و ثبت اسناد و املاک شهرستانهای استان، معاونین توسعه مدیریت و پشتیبانی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان مازندران و کارشناسان حقوقی و امناء اموال 54دستگاه استان در حدود 250 نفر برگزار گردید.
در این همایش ابتدا آقای نبییان معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری مازندران بر ضرورت مستند سازی اموال غیر منقول دولت در سطح استان تاکید نمودند.در ادامه آقای قربانپور مدیر کل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار به تبیین عملکرد اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار ونقش و اهمیت اموال دولتی و ضرورت مدیریت آنها پرداخت.وسپس آقای تفقدی دیدگاهای سازمان ثبت را تبیین نمود.
سرکار خانم گودرزی معاون اداره کل درباره ضرورت مستند سازی و شفاف سازی وضعیت اموال غیر منقول پرداختند .
آقای طیبی رئیس گروه امور حقوقی وثبتی با تشریح و تبیین پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت پرداختند.
آقای عباسی رئیس اداره آمار و اطلاعات اسناد مالکیت دولتی به تشریح ضرورت چرایی ومطالبی در خصوص شیوه عملکرد سامانه جامع اطلاعات دستگاههای اجرایی (سادا) ارائه نمودند.
آقای حبیبی رئیس گروه نظارت و حسابرسی در خصوص اهمیت اجرای حسابداری تعهدی در بخش اموال دولتی مطالبی ارائه فرمودند.
در پایان همکاران اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار و اداره کل املاک دولتی و سازمان ثبت به سوالات حاضرین در حوزه اموال منقول غیر مصرفی،فوق العاده ویژه امناء اموال ،مستند سازی اموال غیر منقول ،خانه های سازمانی ،دوره های آموزشی سادا و... پاسخ دادند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^