دستورالعمل اجرایی نحوه و زمان شناسایی اولیه ،برکناری دایمی و واگذاری دارایی های دولت
شیوه نامه دارایی ها
  • 1394/12/16 يكشنبه شیوه نامه دارایی ها
    شیـوه‌نـامـه‌ی نحوه و زمان شناسایی اولیه، ، برکناری دایمی و واگذاری دارایـی‌های دولت
فراخوان همکاری برای مطالعات حقوقی
به روز رسانی بخش سوالات متداول پورتال اداره کل
«مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»
پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت
  • 1394/4/3 چهارشنبه پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت
    پروژه «مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت» به عنوان یکی از هشت پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در حال اجرا می باشد.
1
^