آلبوم تصاوير
مراسم تودیع و معارفه جناب آقای قربانپور و سرکار خانم دادگر
رونمایی از سامانه جامع اوراق بهادار با حضور جناب آقای متقی مشاور وزیر و رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری
اولین نشست کار گروه اموال دولتی در ترکیه
مراسم رونمایی از سامانه سادا با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
همایش آشنایی با رویکرد های نوین در مدیریت اموال دولتی و اوراق بهاداردر استان یزد
اجرای سامانه سادا در استان آذربایجان غربی
اجرای سامانه سادا در استان قزوین
برگزاری نشستی با هیات صندوق بین الملی پول(IMF) پیرامون موضوع مدیریت دارائی های دولت
اولین جلسه شورای راهبری مولدسازی ومدیریت دارایی های دولت
جلسه توجیهی آشنایی با پروژه مدیریت و مولد سازی دارائی های دولت
تجلیل از بازنشستگان معاونت نظارت مالی و خزانه داری کشور
همایش مستند سازی اموال غیر منقول
1
^