اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
اصلاح منشور پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت
پیش نویس منشور پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت که در اولین جلسه شورای راهبری پروژه مورد تأیید اعضا قرار گرفته بود حسب تعیین شورای راهبری مجدداً در اختیار اعضا قرار گرفت و کمیسیون فنی – اجرائی پس از جمع‌بندی نظرات اعضا نسبت به اصلاح منشور اقدام و متن نهایی را جهت تصویب در دومین جلسه شورای راهبری آماده نموده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^