اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
ارائه جدول گزارش عملکرد آبان‌ماه سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جدول عملکرد آبان‌ماه سال 1394 پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.
در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول گزارش فعالیت 15 روز اول آبان‌ماه سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید. در این جدول در خصوص فعالیت های در دست اجرا منجمله برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی، فعالیت‌ها و برگزاری جلسات کارگروه‌های پروژه گزارش لازم ارائه و در خصوص تشریح فرآیند پروژه سادا نشستی با مدیران و معاونین مناطق یک کشوری در محلات انجام شد.
در جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه‌های کلیدی، گزارش عملکرد پروژه به اعضای ستاد نیز ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^