وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
ارائه جدول گزارش عملکرد آبان‌ماه سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جدول عملکرد آبان‌ماه سال 1394 پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.
در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول گزارش فعالیت 15 روز اول آبان‌ماه سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید. در این جدول در خصوص فعالیت های در دست اجرا منجمله برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی، فعالیت‌ها و برگزاری جلسات کارگروه‌های پروژه گزارش لازم ارائه و در خصوص تشریح فرآیند پروژه سادا نشستی با مدیران و معاونین مناطق یک کشوری در محلات انجام شد.
در جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه‌های کلیدی، گزارش عملکرد پروژه به اعضای ستاد نیز ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 4643