اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
جلسه مدیر «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» با شورای مشاوران در جلسه شورای مشاوران، عملکرد پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت ارائه گردید.
 در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، گزارش «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور و روسای کارگروه‌های پروژه ارائه گردید. در این جلسه علاوه برتشریح کلیه فعالیت‌های اجرا شده توسط کارگروه‌ها و اخذ نظرات کارشناسی از مشاورین محترم پروژه آقایان فروغی، احمدیان و پاکباز، جدول گزارش فعالیت‌ مهرماه 1394 پروژه ارائه و اهم چالش‌های پروژه مطرح گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^