وزارت امور اقتصاد و دارایی
اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
تهیه پیش نویس لایحه مدیریت دارایی های دولت
 براساس برنامه پیش بینی شده در نقشه راه و منشور پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت. کار گروه تدوین قوانین ومقررات و تنظیم لوایح پروژه از نیمه دوم مرداد ماه جلسات مربوط به تهیه پیش نویس لایحه مربوط به مدیریت دارائی های دولت و مولدسازی را براساس مطالعات کارگروههای سه‌گانه در سه ماهه نخست سالجاری برگزار می نماید در این جلسات جزئیات مربوط به لایحه مورد بررسی قرار می گیرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 6061