وزارت امور اقتصاد و دارایی
جدول گزارش فعالیت نیمه اول تیر ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» جدول گزارش فعالیت نیمه اول تیر ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» ارائه گردید.
در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، جدول گزارش فعالیت نیمه اول تیر ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور ارائه گردید. در این جدول در خصوص فعالیت های در دست اجرا منجمله  ارائه گزارش برگزاری اولین نشست مشترک مدیریت املاک دولتی ایران و ترکیه در آنکارا و درخواست برگزاری دومین سفر هیأت، برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی و فعالیت‌ها و برگزاری جلسات کارگروه‌های مربوطه و تنظیم دستورالعمل نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دائمی و واگذاری دارایی‌های دولت پس از اخذ تاییدیه دیوان محاسبات  کشور در چارچوب اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی، گزارش لازم ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3392