1395/12/21 شنبه ارسال معرفی نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 6 استان به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا. استانهای سراسر کشور. نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 6 استان دیگر به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا استانهای سراسر کشور معرفی و ارسال گردید. طی دستورالعمل شماره 9596155=13-4-1208-13/4 مورخ 1395/11/23 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا(تصویر پیوست)، نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 6 استان(استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، ایلام، زنجان و البرز) به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا استانهای کشور معرفی و ارسال گردید.
   شایان ذکر است قبلاً نمونه امضاء و مهربرجسته سایر استانها طی دستورالعمل شماره 95210164=4-1208-13/4 مورخ 1395/10/13 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا اعلام شده است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^