1395/11/18 دوشنبه لیست خودروهای فاقد احراز استانداردهای آلایندگی یورو4. طی نامه شماره 9596712=14-4-1208-13/4مورخ 1395/11/3 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا، فهرست خودروهای فاقد احراز استانداردهای آلایندگی یورو4 که شماره‌گذاری آنها ممنوع شده‌، اعلام گردید.
  با عنایت به نامه شماره 9596712=14-4-1208-13/4 مورخ 1395/11/3 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا (تصویر پیوست) خودروهای ذیل در اجرای مصوبه شماره 212326/ت46320ﻫ مورخ 1390/7/16 هیأت محترم وزیران فاقد استانداردهای آلایندگی یورو 4 بوده و ارائه خدمات شماره‌گذاری به آنها مقدور نمی‌باشد:
  1. وانت مزدا تولیدی گروه بهمن
  2. سواری سایپا(پراید)گروه خودروسازی سایپا
سمند سورن XU7 - پژو  206SDTU5 - سمند LXXU7  - رنوL90 گروه خودروسازی ایران خودرو.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^