1394/9/15 يكشنبه به روز رسانی بخش سوالات متداول پورتال اداره کل به منظور کاهش مکاتبات متعدد و تماس های مکرر مسئولین ذیربط استان ها در خصوص عمده مسائل و چالش های مرتبط با حوزه های مختلف اداره کل بخش " سوالات متدوال" به روز رسانی شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^