وزارت امور اقتصاد و دارایی
1
سفر هیأت اعزامی اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار به استان اردبیل کارگاه آموزشی آشنایی با رویکردهای نوین مدیریت اموال و دارایی های دولت در استان اردبیل در تاریخ 13/5/1395 برگزار شد. این کارگاه که با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در محل سالن همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور معاونین، ذیحسابان و مدیران مالی،معاونان ذیحسابی، کارشناسان حقوقی و مالی و امناء اموال کلیه دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید مباحث ذیل مطرح و ارائه شد
کارگاه آموزشی آشنایی  با  رویکردهای نوین مدیریت اموال و دارایی های دولت در استان اردبیل در تاریخ 13/5/1395 برگزار شد. این کارگاه که با هماهنگی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در محل سالن همایش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور معاونین، ذیحسابان و مدیران مالی،معاونان ذیحسابی، کارشناسان حقوقی و مالی  و امناء اموال کلیه دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید مباحث ذیل مطرح و ارائه شد.:
1-ارائه و تبیین موضوع مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی توسط سرکار خانم گودرزی معاون اداره کل
2-تشریح فرایندهای سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی(سادا) توسط جناب آقای عباسی رئیس اداره اطلاعات و آمار اسناد مالکیت دولتی
3-طرح مباحث مربوط به اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دولت و  آموزش دستورالعمل «نحوه و زمان شناسایی اولیه، برکناری دائمی وواگذاری دارایی های دولت »  برای اجرای حسابداری تعهدی در بخش اموال دولتی  توسط جناب آقای حبیبی رئیس گروه نظارت و حسابرسی
4-طرح  پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت و مباحث  آسیب شناسی حوزه اموال و دارایی های دولت و ضرورت و اهمیت اجرای پروژه در سال اقتصاد مقاومتی توسط جناب آقای طیبی رئیس گروه امور حقوقی و ثبتی
در پایان این کارگاه آموزشی جلسه پرسش و پاسخ برگزار و مدعوین به سؤالات مطرح شده پاسخ دادند. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3543