1395/12/21 شنبه گزارش مربوط به خلاصه‌ای از اقدامات «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی تا پایان بهمن ماه گزارش مربوط به خلاصه‌ای از اقدامات «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی تا پایان بهمن ماه ارائه گردید.
   در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، خلاصه‌ای از اقدامات «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی منتهی به پایان بهمن ماه سال 1395 توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور تشریح گردیده و در آن در خصوص طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی(سادا)، دریافت و ثبت اطلاعات اموال منقول با بهای تمام شده آنها، پیاده‌سازی سامانه تحت وب خودروهای دولتی از طریق ارتباط برخط با سیستم راهور و احتساب آنها بطور کمی و کیفی و تعیین ارزش ریالی آنها، مطالعات مفهومی در حوزه اموال دولتی با تجمیع و بررسی قوانین و مقررات و برون‌سپاری آن از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه خوارزمی برای انجام این امر، برگزاری اولین کارگروه مشترک مدیریت املاک دولتی با دولت ترکیه در آنکارا و جلسات متعدد با نمایندگان اعزامی صندوق بین‌المللی پول، برگزاری کارگاه آمورشی مختلف برای دستگاه‌های اجرایی متقاضی، کارگاه آموزشی برای مسئولین و مجریان استانها(سفر به 17 استان)، آموزش مجازی سادا با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری با ظرفیت ایجاد شده توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تصویب دوره آموزش ضمن خدمت تحت عنوان"مدریت اموال و دارایی‌های دولت" به مدت 32 ساعت برای وزارت متبوع و ادارات کل استانی و پیگیری و دریافت مجوز از سازمان اداری و استخدامی برای سایر دستگاه‌های اجرایی، گزارش لازم ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^