1394/12/16 يكشنبه شیوه نامه دارایی ها شیـوه‌نـامـه‌ی نحوه و زمان شناسایی اولیه، ، برکناری دایمی و واگذاری دارایـی‌های دولت
فايلها
شيوه نامه دارايي.pdf 194.192 KB
بخشنامه شيوه نامه.bmp 6.72 MB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^