وزارت امور اقتصاد و دارایی
1
درگذشت والده محترم جناب آقای قربانپور مدیر کل محترم اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار جناب آقای قربانپور 
مدیر کل محترم اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار 

فقدان مادر گرامیتان ما را نیز اندوهگین ساخت،غفران رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جنابعالی و خوانواده محترمتان از پروردگار متعال خواهانیم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3920