1395/11/18 دوشنبه توزیع سند مالکیت تک برگی تعداد 85.000 سند مالکیت تک برگی در دی ماه سال جاری در سطح کشور توزیع شده است.
در راستای طرح اصلاح و نوسازی سند مالکیت از نظر شکلی و محتوایی به منظور شفاف سازی و استاندارد نمودن اطلاعات املاک، زمینه سازی برای مکانیزاسیون عملیات ثبتی و ارتقاء ضریب امنیتی و جلوگیری از جعل اسناد؛ در دی ماه سال جاری بر اساس سهمیه بندی صورت گرفته از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعداد 85.000 سند مالکیت تک برگی از طریق معاونتهای نظارت مالی و رؤسای خزانه معین استان ها در اختیار ادارات کل ثبت اسناد و املاک سراسر کشور قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^