1395/11/13 چهارشنبه ارسال معرفی نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 26 استان به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا. استانهای سراسر کشور. نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 26 استان به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا استانهای سراسر کشور معرفی و ارسال گردید.
طی دستورالعمل شماره 95210164=4-1208-4/13 مورخ 13/10/1395 معاونت فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا(تصویر پیوست)، نمونه امضاء و مهر برجسته ادارات کل امور اقتصادی و دارایی 26 استان(استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان‌غربی، مرکزی، یزد، مازندران، قزوین، کرمان، لرستان، کردستان،کرمانشاه، سمنان، گیلان، چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، فارس، خوزستان، اردبیل، همدان، گلستان، خراسان‌رضوی، قم، اصفهان، خراسان‌جنوبی‌، بوشهر، سیستان‌وبلوچستان) به واحدهای شماره‌گذاری و مراکز تعویض پلاک پلیس راهور فا استانهای کشور معرفی و ارسال گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^