1394/4/3 چهارشنبه پروژه مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت پروژه «مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت» به عنوان یکی از هشت پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در حال اجرا می باشد.  
پروژه «مولدسازی و مدیریت دارائی های دولت» به عنوان یکی از هشت پروژه کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسط اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار در حال اجرا می باشد، از آنجائیکه اجرای پروژه یادشده در قیاس با سایر پروژه های کلیدی ابتدائاً مستلزم مفهوم شناسی و پژوهش در حوزه دارائی های دولت و سپس عملیات اجرایی می باشد لذا بدین وسیله از کارشناسان، متخصصان و صاحب نظرانی که دارای مقالات علمی ، پژوهشی و سایر تجارب می باشند و علاقمند به همکاری و مشارکت در پروژه هستند، درخواست می شود مستندات در اختیار را از طریق پست الکترونیکی igamproject@gmail.com ارسال یا با شماره تلفن 39902611 تماس حاصل نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^