1395/12/21 شنبه عنوان خبر: گزارش عملکرد نیمه دوم بهمن ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی گزارش عملکرد نیمه دوم بهمن ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
   در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، عملکرد «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»  از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی- منتهی به نیمه دوم بهمن ماه سال 1395- توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور تشریح گردیده و در آن در خصوص پیگیری انعقاد قرارداد انجام مطالعات کاربردی در چارچوب برنامه‌های پروژه، برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی، فعالیت‌های کارگروه‌ تجمیع قوانین و مقررات برای تنظیم لایحه، فعالیت‌ها و برگزاری جلسات کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات، کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظام‌های مالی و حقوقی و هماهنگی برای اعزام هیأت معاونت به ژاپن برای نشست مشترک گزارش لازم ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^