1395/11/10 يكشنبه گزارش عملکرد نیمه اول دی ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی گزارش عملکرد نیمه اول دی ماه سال 1395 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی ارائه گردید.
   در راستای دستورالعمل گزارش دهی ابرپروژﻩهای کلیدی وزارت متبوع، عملکرد «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»  از پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی- منتهی به نیمه اول دی ماه سال 1395- توسط مدیر پروژه جناب آقای قربانپور تشریح گردیده و در آن در خصوص پیگیری انعقاد قرارداد انجام مطالعات کاربردی در چارچوب برنامه‌های پروژه، برگزاری جلسات کمیسیون فنی-اجرایی با موسسه ارض پارسیان برای برگزاری همایش ملی پروژه، فعالیت‌های کارگروه‌ تجمیع قوانین و مقررات برای تنظیم لایحه، ادامه برگزاری جلسات کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظام‌های مالی و حقوقی برای تحلیل موضوعات مطرح‌شده در کارگاه‌های نمایندگان، فعالیت‌ها و برگزاری جلسات کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با رویکردهای نوین اموال و دارایی‌های دولت در استان البرز گزارش لازم ارائه گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^