انتصاب اعضاء کارگروه فنی و اجرایی پروژه «مولد سازي و مديريت دارايي هاي دولت»
انتصاب اعضاء جدید کارگروه فنی و اجرایی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های اجرایی(سادا)
فروش انواع اوراق بهادار دولتی
توزیع سند مالکیت تک برگی
توزیع انواع اوراق بهادار دولتی
برگزاری اولین جلسه مدیر جدید پروژه «مولد سازي و مديريت دارايي هاي دولت»
برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد رسمی
انتصاب نخستین مدیر کل ستادی زن در وزارت اقتصاد
 الحاق موادی به آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و اصلاحیه آن
فروش انواع اوراق بهادار دولتی
توزیع سند مالکیت تک برگی
توزیع انواع اوراق بهادار دولتی
  قیمت جدید پایه خودروهای فرسوده دولتی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام شد.
فروش انواع اوراق بهادار دولتی
توزیع سند مالکیت تک برگی
توزیع انواع اوراق بهادار دولتی
فروش انواع اوراق بهادار دولتی
توزیع سند مالکیت تک برگی
توزیع انواع اوراق بهادار دولتی
فروش انواع اوراق بهادار دولتی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
^