انتصاب مدیر جدید پروژه «مولد سازي و مديريت دارايي هاي دولت»
دهمین هم اندیشی سالیانه ذیحسابان دستگاه های اجرایی مرکز
گزارش تصویری از مراسم تودیع و معارفه جناب آقای قربانپور و سرکار خانم دادگر
 با حکم جناب آقای دکتر کرباسیان و در دولت دوازدهم صورت گرفت؛ انتصاب نخستین مدیر کل ستادی زن در وزارت اقتصاد
تحقق حسابداری بخش عمومی نیازمند اعتقاد قلبی و اراده ویژه دستگاه ها است
1 2 3 4 5 6 7
^