اخبار پروژه مولد سازي دارايي هاي دولت
ابلاغ احکام اعضای کارگروه فنی و اجرایی سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه های اجرایی (سادا)
برنامه اقدامات عملیاتی پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت در سال 1396
ارائه گزارش فعالیت نیمه دوم دی و نیمه اول بهمن ماده سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
ارائه اهم اقدامات و فعالیت‌های«پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» در همایش مورخ 17/9/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور
ارائه جدول پیش‌بینی اهم فعالیت‌های مرتبط با منشور «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
ارائه جدول گزارش عملکرد آبان‌ماه سال 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
برگزاری جلسه ستاد ویژه راهبری پروژه های کلیدی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوعپیگیری پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
جلسه مدیر «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت» با شورای مشاوران
ارائه جدول اهم اقدامات و فعالیت‌های «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
ارائه گزارش عملکرد مردادماه و نیمه اول شهریورماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
اصلاح منشور پروژه مولدسازی مدیریت دارایی های دولت
تهیه پیش نویس لایحه مدیریت دارایی های دولت
گزارش اقدامات کارگروه مطالعات تطبیقی و الگوبرداری از نظامهای مالی و حقوقی پروژه «مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
ارائه گزارش جامع سه ماهه اول و عملکرد تیرماه 1394 «پروژه مولد سازی و مدیریت داراﻳﻲهای دولت»
جلسات کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات  پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» در سه ماهه اول سال 1394
جلسات کارگروه تجمیع قوانین و مقررات و تنظیم لوایح  پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» در سه ماهه اول سال 1394
مدیر پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت خبر داد:
 تعیین موضوعات پژوهشی و اولویت های آنها در هر یک از کارگروه های پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»
 آغاز فعالیت کارگروه های پروژه کلیدی «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»
  ضرورت اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»
  • 1394/4/22 دوشنبه ضرورت اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت»
    با توجه به عدم امکان اجرای پروژه «مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت» به دلیل محدودیت ها و شرح وظایف و اختیارات کنونی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای تحقق مولد سازی و مدیریت دارایی های دولت از همکاران درخواست گردید در اجرای پروژه همکاری نمایند.
1 2
^